Dapros
Welkom bij Dapros
Geachte bezoeker,

Ik wil u hartelijk welkom heten op de website van Dapros.

Dapros is een dienstverlenend bedrijf dat assisteert bij het ontwikkelen van maatwerk software. Hierbij is vooral gedacht aan kleine stukken specialistische code, waar binnen uw eigen organisatie geen ervaring mee is.

Dapros assisteert hierbij in de vorm van advies, ontwerp, en ontwikkeling. U heeft een probleem, en Dapros geeft aan of, en hoe, wij u kunnen helpen. Als het een probleem op ons vakgebied betreft krijgt u een offerte in de vorm van de probleemstelling, een schets van de oplossing, en natuurlijk het prijskaartje dat daar aan verbonden is. Deze offerte is vanzelfsprekend kostenloos.

Typische zaken die Dapros voor zijn rekening neemt zijn het ontwerpen van databases (de tabellen en de relaties daartussen), het bouwen in PHP of Java van functies die op een logische manier toegang geven tot databases of gegevensbronnen, en het produceren van rapportages in Excel of OpenOffice Calc die gebruik maken van een achterliggende database. Ook is het aanpassen van bestaande web applicaties mogelijk, hoewel hierbij de nadruk ligt op de kleinere aanpassingen.

Onder het menu punt Producten kunt u enkele voorbeelden vinden van problemen die wij voor u oplossen. Zoals opvalt, is het hoofdzakelijk gericht op ondersteuning van firma's die web diensten leveren, maar niet noodzakelijkerwijs zelf gespecialiseerd zijn op het veld van programmeren en database toegang.

U kunt onder het menu punt Contact onze bedrijfsgegevens vinden, en het e-mail adres. Wij verzoeken u vriendelijk bij vragen en/of opmerkingen een e-mail te sturen. Wij zullen dan binnen 2 werkdagen een antwoord proberen te formuleren.

Met vriendelijke groet,
Leon Widdershoven